Na území ČR může pěstovat konopí každý, ale pouze registrované odrůdy, které nepřekračují limit THC 1%.

Pro menší pěstitele stačí pořídit odpovídající semena nebo klony.
Pro pěstební plochu nad 100m2 navíc vyplníte formulář ohlášení, podáte na Celní správu a můžete sázet.

Co je to registrovaná odrůda?
Odrůda technického konopí, které je zapsaná ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, který platí ve všech členských státech Evropské unie.

Jak prokážete původ registrované odrůdy?
"Tvrzení, že pěstujete odrůdu technického konopí povolenou k pěstování, nejsnáze
prokážete při kontrole věrohodným dokladem o nabytí osiva (např. originálem faktury), přičemž kontrolu provádějící inspektor je na základě ustanovení § 34 odst. 4 písm. d) zákona oprávněn v případě pochybností odebrat vzorky rostlin."
Citace z prohlášení 64661/2018-900000-331, Generální ředitelství cel

Podrobné informace, tiskopisy a seznam registrovaných odrůd naleznete na stránkách Celní správy ČR.