⚠️ Alternativa HHC | PRÉMIUM: CBD KVĚTY & H4CBD KVĚTY ⚠️

V uplynulých měsících se internetem i odbornou veřejností šířila doslova jako lavina informace o Novele zákona o návykových látkách, primárně kvůli navrhovanému zvýšení povolené hranice THC v konopí z dosavadních 0,3% na 1%. Tato novela byla schválena Poslaneckou sněmovnou a dne 28.6.2021 postoupena Senátu.
Pro mnohé důvod k oslavám, či výsadbě neregistrovaných odrůd pro přípravu na další sezónu. Bohužel i v tomto případě platí ono dobře známé přísloví: „neříkej hop, dokud nepřeskočíš.“V první řadě by bylo dobré, podívat se na sněmovnou schválený text novely v širších souvislostech.

Současná legislativa EU garantuje zemědělcům možnost pěstování registrovaných odrůd konopí s obsahem nejvýše 0,2% THC, ovšem některé státy mají zákonem stanoven limit vyšší. Například Itálie hranicí 0,6%, následována ČR s 0,3%. Konopí s obsahem 1% THC lze v tuto chvíli pěstovat pouze na území Švýcarska (není součástí EU). Přijetím novely zákona by se tak ČR dostala na špičku pomyslného žebříčku limitů THC v EU, což by bylo jistě přínosem pro všechny pěstitele.

Jaký by ale byl reálný dopad?

Pro drobné pěstitele by se v podstatě nezměnilo nic. Pokud pěstujete pár rostlin pro vlastní potřebu a nedej Bože překročíte limit THC 0,3% o nějakou tu desetinku, vystavujete se riziku propadnutí věci a případné pokutě za přestupek.

Pro komerční pěstitele je 1% THC na první pohled výhra! Pokud ale dáme novelu do souvislosti se Zákonem o oběhu osiva a sadby, zjistíme, že vysněné švýcarské odrůdy stejně nejspíš nebude možné pěstovat. Bohužel jinou než zapsanou odrůdu nelze do ČR dovézt a dále šířit. Stejně tak u oněch pověstných semen „pro sběratelské účely“ narazíme na fakt, že sběratelský předmět prostě nelze pěstovat.
Variantou by mohl být dovoz na základě licence Státního zemědělského intervenčního fondu, který ale vyžaduje splnění limitu do 0,2% THC a zakazuje další šíření takto dovezených odrůd, takže zase nic.

Čistě hypoteticky: máme legálně získanou neregistrovanou odrůdu, kterou sklidíme s obsahem 0,7% THC. Co potom s ní? Prodat takovou sušinu do Švýcarska by bylo nošením dříví do lesa a český CBD rybníček sice den oddne roste, ale je pořád jen kapkou v moři celoevropského trhu.

Jak to celé dopadne a co novela pěstitelům přinese je zatím ve hvězdách, protože původní návrh Senát vrátil Poslanecké sněmovně s požadavkem změny THC na původních 0,3% THC.

Aktuální stav budeme i nadále se zatajeným dechem sledovat a doufat, že se konopí v ČR dočká smysluplné zákonné úpravy. Zároveň jsme zvědaví, jak se zákonodárci postaví k novému kanabinoidu s názvem hexahydrokanabinol nebo-li HHC, jehož účinky mnozí porovnají s THC.

Pro fanoušky byrokracie a nedočkavce přikládáme odkaz na stránky PS, kde naleznete aktuální stav novely i veškeré dokumenty: https://www.psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=8&t=864