⚠️ Alternativa HHC | PRÉMIUM: CBD KVĚTY & H4CBD KVĚTY ⚠️

Pohled na správné pH pro pěstování konopí se v posledních dvaceti letech značně měnil a šlo o téma mnoha vášnivých debat odborníků i hobby pěstitelů. Poslední roky se nesly v duchu jednotného pohledu na tuto problematiku a proto nadešel čas opět zbořit vše, co jsme o pH a jeho vlivu na růst konopí věděli!

Ať už pěstujete borůvky, orchideje nebo konopí, jistě víte, že hodnota pH ovlivňuje vitalitu vašich rostlin a půjdete-li ještě o krok dál, i schopnost rostliny vstřebávat jednotlivé mikro a makro prvky.

Historický vývoj pohledu na vhodné pH pro pěstování konopí

  • První udávanou ideální hodnotou pěstebního média i zálivky bylo rozmezí 5,5 až 6,2pH.
  • Následně se po přihlédnutí k diagramu vstřebávání živin dle hodnot pH objevují doporučení na hodnotu 5,2 až 5,8pH.
  • Dalším vývojem teorií a poznatků dochází k rozdělení hodnot na ideálních 5,5pH pro hydroponii a inertní média a 6,2pH pro kokosové a rašelinové substráty.
  • Rozdělení hodnot pH dle pěstebního média se ukazuje jako mylné a další vývoj vede ke stanovení rozsahu 5,6 - 6,2pH s optimální hodnotou 5,8pH. Rozmezí těchto hodnot přetrvává až do dnešních dnů, s drobnou odchylkou pěstitel od pěstitele.
  • S rozmachem komerčních pěstíren v USA a Kanadě dochází k určité obrodě, kdy na to být odborníkem už nestačí jen dready a široký úsměv. V rámci toho vzniká celá řada postupů, které s ohledem na graf vstřebávání živin dle hodnot pH variují v rozsahu 5,4 - 6,6pH dle vývojového stádia rostlin a preferovaných prvků. Tato praxe se drží v profesionálních pěstírnách dodnes.

Break-point aneb zapomeňme na vše co známe!

V posledních desetiletích se lidstvo pokouší tak říkajíc znovu vynalézt kolo, kdy po staletí používanou praxi nahrazuje věděcky ověřenými fakty s příslibem vyšších zisků. Jde o určitý fenomén doby, kterému více či méně podlehl každý z nás.
Opravdu jsme ochotni upřednostit několik let věděckého výzkumu před stovkami let zkušeností našich předků?
Opravdu dokážeme za pár desetiletí zhodnotit dlouhodobé a globální dopady našeho jednání?
Opravdu jsme tak naivní, že veříme ve snadný zisk, který nebude vykoupen patřičnou dávkou úsilí?

Pohlédneme-li do minulosti, kdy rolníci v potu tváře obdělávali svá pole a půda v jejich očích byla nejen způsobem obživy, ale i živým organismem, o který je nutno pěčovat, zní dnešní pohled na pěstování skoro až absurdně.

Já sám jsem byl dlouhé roky zastáncem kvalitních minerálních hnojiv (tím nemyslím průmyslová hnojiva, ale například Metrop s maximální čistotou vstupních látek) a hydroponických systémů, včetně nejvyspělější vysokotlaké aeroponie či ultraponie a i pro mě bylo pěstování v běžném substrátu s použitím organiky jen neefektivní ztrátou času s nedostatkem kontroly nad výrobním procesem.

Většina článků od zkušených zahraničních pěstitelů, kteří přešli na organické pěstování, začíná slovy: "vše co vím mohu škrtnout a začínám se učit od nuly". Ano, taková je realita. Vše, co jste dosud věděli o pH a celkově o pěstování konopí, mužete s klidným svědomím odhodit, pokud chcete pěstovat lépe, levněji, efektivněji a zkrátka organicky!

Interakce mikroorganizmů a jejich vliv na pH

Říci, že si rostlina povídá se substrátem a vzájmně si s ním vypomáhá, asi mě označíte za blázna. Je to zcela pochopitelné a vůbec se vám nedivím. Pokud ovšem budeme vnímat pěstební substrát, obsahující řadu mikroorganismů i mykorhizních hub, jako smostatný živoucí celek, nikoliv jen jako oporu pro kořeny, nebude tato teorie zcela absurdní.

Pojďme tedy vzít tento proces trochu podrobněji. Rostlina jako taková je živoucím organismem, který přijímá i vylučuje určité látky. Připustíme-li fakt, že substrát potažmo půda je taktéž souborem funkčních mikroorganismů, není už teorie vzájemné synergie až tak šílená. Tím se dostáváme do momentu, kdy lze akceptovat stav, že vlivem příjmu či výdeje určitých látek rostlinou dochází k ovlivnění podmínek života a fungování organismů v pěstebním substrátu.

V minulosti jsme provedli celou řadu testů a měření, s cílem stanovit přesné pH substrátu v určitých stadiích pěstování rostlin. Velkým překvapením bylo, že rostliny ve shodném substrátu, hnojené totožně a se zálivkou s přesně daným pH, vykazovaly diametrálně odlišné hodnoty pH pěstebního substrátu (měřeno z půdního výluhu). Opakovaná měření ukázala, že ačkoliv pH substrátu by mělo být okolo 6,2pH, hodnoty se pohybovaly s odchylkou až 1pH, tedy od 5,2 do 7,2. Právě tato měření pro nás byla pomyslnou poslední kapkou, určující že na substrát i jeho pH je třeba nahlížet zcela jinak, než jsme byli dosud zvyklí.

Synergie rostliny se substrátem

Nyní přichází onen bod zvratu, kdy část čtenářů nevěřícně kroutí hlavou a doporučí nám ústavní léčbu v nejbližším specializovaném zařízení, oproti tomu druhá část čtenářů zbystří a začíná se na svět pěstování dívat poněkud jinak.

Rostlina jako živoucí organismus přijímá i vylučuje řádu látek prostřednictvím kořenového systému, který je napojen na mikroorganismy substrátu. Stejně tak jako je rostlina konopí ovlivněna substrátem, je i substrát ovlivněn rostlinou. Tím se dostáváme ke stavu, kdy rostlina je schopna s biologicky aktivním substrátem spolupracovat a vytvořit si potřebné pH, bez vnějšího ovlivnění pěstitelem.

Jak tedy na pH při organickém pěstování?

  • biologicky aktivní substrát je základ úspěšného pěstování
  • pH zálivky netřeba jakkoliv upravovat, rostliny si ho upraví
  • pro kontrolu lze průběžně provádět měření pH substrátu z půdního výluhu

Závěrem nutno dodat, že stejně tak jako neexistuje jen jeden recept na svíčkovou, není ani jeden zaručený recept na pěstování konopí. Vždy je nutné v první řadě zohlednit genetiku a její preference, podmínky pěstování i technologické možnosti pěstírny, ale v neposlední řadě i preference každého konkrétního pěstitele!

Pro ty z vás, kteří stále pochybují o našem postupu, přikládáme odkaz na článek z našeho oblíbeného webu.
(ačkoliv GrowWeedEasy pokládáme za kvalitní web, který je i pro nás zdrojem mnoha informací, prosíme brát s rezervou - jedná se o text pro běžné hobby pestitele a například pasáž měření pH z odpadní vody nelze považovat za relevantní pro profesionální pěstitele)

https://www.growweedeasy.com/adjust-ph-organic-marijuana  

Autor textu: Moravec Ondřej, v případě jakýchkoliv dotazů či komentářů jsem vám k dispozici na +420 604 120 485 nebo info@mygrowstore.cz