Jaký je rozdíl mezi HHC a THC? V čem jsou si podobné? Tento průvodce se zabývá rozdíly mezi THC a HHC, tedy jedním z méně známých kanabinoidů, který stále roste na popularitě a často je označován jako legální alternativa THC. Při porovnání je vhodné pochopit jejich rozdíly a jedinečné zážitky, které každý z nich nabízí.

Co je THC

V rostlině Cannabis sativa se nachází řada chemických sloučenin, včetně kanabinoidů, které interagují s naším endokanabinoidním systémem (ECS), dále také terpenů a flavonoidů, které dodávají konopným strainům jejich jedinečnou vůni a chuť. Tetrahydrokanabinol neboli THC je jedním z více než 100 identifikovaných kanabinoidů v konopí.

THC je pravděpodobně nejznámějším kanabinoidem, protože vyvolává psychoaktivní účinky spojené s marihuanou nebo euforický pocit sjetí. Tato sloučenina, známá také jako Delta-9 THC (nezaměňovat s Delta-8 nebo Delta-10), má ve své molekulární struktuře dvojnou vazbu na devátém atomu uhlíku, proto označení "9".

To je důležité, protože to ovlivňuje způsob, jakým se kanabinoid váže s ECS a vyvolává účinky. Kanabinoidy se v těle obvykle vážou na receptory CB1 nebo CB2, přičemž receptory CB1 jsou spojeny s účinky v centrálním nervovém systému (CNS), zatímco receptory CB2 ovlivňují periferní nervový systém (PNS).

Co je HHC

Stejně jako THC je i hexahydrokanabinol neboli HHC kanabinoid, který se nachází v rostlině konopí. V posledních letech vědci identifikovali rostoucí počet kanabinoidů a začali je izolovat, aby lépe pochopili jejich mechanismy a účinky. Zatímco některé z nich, jako například CBD, jsou široce prozkoumány, jiné, jako kanabigerol (CBG), kanabinol (CBN) a HHC, jsou známé, ale méně pochopené.

Ve skutečnosti je HHC znám již od 40. let 20. století, kdy jej chemik Roger Adams uměle vytvořil hydrogenací THC, ale teprve nedávno se stal dostupným jako samostatný produkt.

Z hlediska chemické struktury je HHC do jisté míry podobný THC, ale liší se v několika zásadních věcech. Pochopení HHC a THC začíná tím, že HHC postrádá dvojnou vazbu na devátém atomu uhlíku. Obsahuje však více vodíku.

Stejně jako většina kanabinoidů se HHC v přírodě vyskytuje ve stopovém množství, obvykle méně než 1 %. V celých rostlinách nebo v produktech s plným spektrem je HHC prospěšný pro svou účast na vytváření doprovodného účinku.

Lze jej sice izolovat a extrahovat z marihuany a konopí, ale tento proces je vzhledem k jeho zanedbatelnému množství složitý a nákladný. Výrobky s HHC, které lze nalézt na trhu s konopím, jsou pravděpodobně vyrobeny za použití syntetické sloučeniny.

Rozdíl mezi HHC a THC

Pokud jde o pochopení rozdílu mezi THC a HHC, není k dispozici mnoho výzkumů, o které bychom se mohli opřít. Zatímco THC bylo vyčerpávajícím způsobem zkoumáno a popsáno, to, co víme o účincích HHC, je v tuto chvíli převážně anekdotické. Přesto existují určité rozdíly v chemické struktuře obou kanabinoidů.

Kromě toho nabízejí mírně odlišné výhody, které mohou oslovit spotřebitele hledající specifické výsledky, například mírnější účinky nebo vedlejší účinky. Dále je tu skutečnost, že THC je snadno dostupný ve své přírodní formě, zatímco produkty HHC jsou s mnohem větší pravděpodobností syntetizovány.

Chemické složení a vlastnosti

Jak již bylo uvedeno, THC se od ostatních kanabinoidů liší dvojnou vazbou na devátém atomu uhlíku, což má za následek silnější vazbu s receptory CB1 v ECS a následně větší účinnost pro spotřebitele. Chemický rozdíl mezi HHC a THC se připisuje především hydrogenaci, procesu, při němž je dvojná vazba delta-9 THC nahrazena vodíkem, čímž vzniká mírnější, ale stabilnější molekulární složení.

Účinky na tělo a mysl

Protože se chemické složení HHC a THC liší, jsou přirozeně odlišné i výsledky. Při vysoké koncentraci THC, která se přirozeně vyskytuje v rostlinách marihuany, mohou spotřebitelé očekávat intenzivní pocity uvolnění a euforie a úlevu od příznaků, jako je nepohodlí, nevolnost, poruchy spánku, obavy a další.

HHC může dosáhnout podobných výsledků, ale v menší míře. Spotřebitelé mohou stále pociťovat uvolnění, euforii a úlevu od příznaků, která je mírnější, podobně jako u delta-8 THC (i když to bude záviset na faktorech, jako je typ produktu a osobní tolerance).

Byly zaznamenány také vedlejší účinky, jako je úzkost a paranoia, které však byly anekdotickým způsobem popsány jako mírné, stejně jako příznivé účinky. K pochopení rozdílů mezi THC a HHC a rozdílů mezi přírodními extrakty a syntetickými HHC je zapotřebí dalšího výzkumu.

Právní status a omezení

Jeden z významných rozdílů mezi THC a HHC spočívá v právní oblasti. Výrobky získané z konopí, jako je HHC, se dosud nacházely v jakési právní mezeře. Pokud obsahují 1%  THC nebo méně, využívají právní ochrany, kterou poskytuje zákon o technickém konopí, což znamená, že je lze legálně vyrábět, distribuovat, držet a přepravovat.

Dosud se předpokládalo, že tato ochrana se vztahuje i na syntetické verze stopových kanabinoidů odvozených z konopí. Nyní očekáváme, že v průběhu roku vejde v platnost zákon o psychomodulačních látkách, kam budou zařazeny mj. produkty s obsahem HHC. Pokud jde o marihuanu s vyšším obsahem THC, ta zůstává nadále nelegální. Nejlepší je porozumět zákonům vašeho státu týkajícím se legálnosti konopí a kanabinoidů.