• Co je HHC a jak vzniká?
  • Senzorické vlastnosti HHC
  • Účinky HHC
  • Zpracování HHC
  • Synergie HHC
  • Legislativa HHC
  • Zdravotní varování HHC

Co je HHC a jak vzniká?

Jedná se o tzv. nový kanabinoid, který se v nepatrném množství běžně vyskytuje v rostlinách konopí. Pokusíme se celou problematiku chemie velice zjednodušit na následujícím příkladu a zapátráme v paměti, kdy si jistě každý vzpomeneme na hodiny chemie a slovíčka tetra, penta, hexa, která definují určitý počet (v tomto případě vodíku - hydro). Rozdíl mezi Hexa(šest)-HydroCannabinolem a Tetra(čtyři)-HydroCannabinolem je tedy laicky řečeno pouze v tom, že HHC je THC se dvěma vodíky navíc. Realita není tak vzdálena od našeho příkladu. Ve své podtatě lze HHC vyrobit zapomoci hydrogenace THC, tento postup je ale velice nákladný a v praxi jej téměř nikdo nevyužívá. Obvyklou praxí je použití CBD izolátu, který je pomocí bioreaktoru a celé řady reagentů, mezi které patří i velice nebezpečné látky a kyseliny, přeměněn na výsledné HHC. Postup zní sice poněkud děsivě, ale pokud je proveden správně, není se čeho bát a výsledné HHC je prosté nežádoucích chemikálií. Pokud by vás napadlo využít některý z internetových návodů na výrobu HHC, dobře vám poradíme - nedělejte to. Vyrobit prvotřídní HHC, které neobsahuje nežádoucí chemikálie, není tak snadné jak se zdá a samotný proces výroby může být velice nebezpečný!

Ačkoliv disponujeme dostatečnou technologií i znalostí pro výrobu HHC, a obecně vlastní výroba všeho co prodáváme je pro nás klíčová k zajištění požadované kvality, k výrobě HHC přistupujeme s velikou pokorou. HHC si necháváme vyrábět na zakázku evropskou laboratoří, ve které na celý proces dohlíží celosvětově uznávaný Prof. Dr., vyučující na několika předních evropských univerzitách.

Senzorické vlastnosti HHC

Tento kanabinoid je svou vůní značně neutrální. Běžně se jeho aroma podobá čisté smůle (lehký podkres jehličí), až nádechu nemocničního pokoje (desinfekce). Jakékoliv silně dráždivé nebo chemické aroma připomínající ředidlo svědčí o nesprávně provedené výrobě a možné nebezpečnosti výrobku! Látka sama o sobě má vlastnosti obdobné ostatním kanabinoiudům (pryskyřicím), je při pokojové teplotě tuhá a lepkavá. Při opakovaných změnách teplot, vystavení slunečnímu svitu nebo vlivem oxidace mění zbarvení z téměř čiré až po tmavě hnědou. Zabarvení látky nemá vliv na její účinek.

Účinky HHC

Tato látka je svým psychoaktivním účinkem velice podobná THC, ačkoliv má nižší schopnost vázat se na kanabinoidní receptory v mozku. Nebudeme se snažit srovnávat kolika-násobně jsou tyto látky silnější či slabší, proto vycházejme z předpokladu, že jsou si rovny. Působení látky je velice individuální a zásadní roli hraje celá řada dalších faktorů, včetně citlivosti daného jedince. S ohledem na fakt, že sejdná o poměrně novou látku, netroufáme si krom psychoaktivity uvést jiný prokazatelný učinek.

Zpracování HHC

Zpracování HHC je složitý a citlivý proces. Počínaje výběrem kvalitního CBD izolátu, je HHC vyráběno v bioreaktorech, kde se CBD přeměňuje na HHC pomocí různých chemikálií a katalyzátorů. Tento proces vyžaduje pečlivou kontrolu podmínek, jako je teplota a tlak, aby se zaručila kvalita a bezpečnost konečného produktu. Je důležité, aby tento proces probíhal v profesionálním laboratorním prostředí pod dohledem odborníků, aby se zabránilo kontaminaci a zachovaly se požadované vlastnosti HHC.

Synergie HHC aneb entourage efekt

Synergie HHC s ostatními kanabinoidy a terpeny může ovlivnit jeho účinky. Tato interakce, známá jako "entourage efekt", naznačuje, že kombinace různých kanabinoidů a terpenů může posílit nebo modifikovat účinky HHC. Výzkum v této oblasti je však stále v počáteční fázi, a proto jsou potřeba další studie pro lepší pochopení toho, jak HHC interaguje s jinými složkami konopí a jaké jsou potenciální terapeutické výhody této synergie.

Legislativa HHC

V České republice se HHC nachází v šedé zóně legislativy. Aktuálně je tento kanabinoid dostupný v různých obchodech, prostřednictvím výdejních automatů, a také na internetu. Nicméně, situace se může brzy změnit. Během nadcházejícího roku se plánuje zařazení HHC na seznam psychomodulačních látek. Tento krok povede k tomu, že prodej HHC bude podléhat striktnější regulaci podle jasně definovaných pravidel stanovených státem. To znamená, že jak prodejci, tak uživatelé HHC by měli pečlivě sledovat legislativní vývoj a přizpůsobit se novým právním normám.

Zdravotní varování HHC

V současnou chvíli nejsou k dispozici žádné relevantní podklady, které by dokazovali jakoukoliv zdravotní závadnost HHC. Zároveň nelze říct, že by bylo HHC zcela bezpečné - pro takové tvrzení je zapotřebí dlouhodobějšíhho výzkumu.