!NOVÝ SORTIMENT OVĚŘENÝCH A BEZPEČNÝCH KANABINOIDŮ!

  


Co je H4CBD a jak vzniká?
Velice laicky řečeno se jedná o CBD s přidaným vodíkem. Procesem hydrogenace, běžně používaným v potrvinářském průmyslu, například při výrobě margarínu, dojde k navázání molekul vodíku k vstupní látce, v tomto případě izolátu CBD. H4CBD, brané jako jeden z nových kanabinoidů, není ve své podstatě syntetickým kanabinoidem, ale ani přírodním. Jedná se o tzv. polosyntetický kanabinoid.

Senzorické vlastnosti H4CBD
Tento kanabinoid překvapí svou pronikavou vůní, připomínající kopr nebo jehličí, která může být pro mnohé až nepříjemná. Látka sama o sobě má vlastnosti obdobné ostatním kanabinoiudům (pryskyřicím), je při pokojové teplotě tuhá a lepkavá. Při opakovaných změnách teplot, vystavení slunečnímu svitu nebo vlivem oxidace mění zbarvení z téměř čiré až po tmavě hnědou. Zabarvení látky nemá vliv na její účinek.

Účinek H4CBD
V první řadě je třeba zdůraznit, že látka H4CBD neprošla dosud dlouhodobým testováním, aby byla schválena za bezpečnou pro konzumaci člověkem, v jakékoliv formě. Její užívání je tedy vždy na zvážení konzumenta a je třeba pamatovat na možná rizika! Látce H4CBD je připisováná až 100 násobně vyšší afinita vůči kanabinoidním receptorům, ve srovnání s CBD.
V teroretické rovině lze H4CBD považovat za určitý střed mezi účinky CBD a HHC. Pak-li že CBD není dostatečně silné a pro pocítění kýženého efektu relaxace či uvolnění je nezbytné užít vysokou dávku, H4CBD je tou pravou volbou. H4CBD oproti jiným polosyntetickým kanabinoidům nevykazuje jakékoliv psychoaktivní účinky a neobsahuje THC.

Zpracování H4CBD
H4CBD je jako většina kanabinoidů látka rozpustná v tucích, proto ji lze snadno zapracovat do kosmetických přípravků či doplňků stravy na bázi oleje.V případě jiného zpracování (vape cartridge, infuze květů) je nutné destilát zahřát na teplotu 65-80°C pro její zkapalnení a následné použití.

Synergie H4CBD
Stejně jako ostatní kanabinoidy i H4CBD působí synergicky nejen s terpeny, ale i ostatními kanabinoidy jako je CBD a CBG. Vyvážením vzájemných poměrů tak lze posilovat či utlumovat jedinečné účinky daných látek.

Legislativa H4CBD
Tato látka není k datu uveřejnění článku v rámci české legislativy regulována a nespadá do kategorie omamných a psyhotropních látek ve smyslu Zákona o návykových látkách č. 167/1998 Sb. a Nařízení vlády číslo 242/2018 Sb. S ohledem na projednávanou novelizaci tohoto zákona a vytvoření kategorie tzv. psychomodulačních látek je velice pravděpodobné, že H4CBD jakožto nový kanabinoid, bude regulováno přinejmenším věkovou hranicí prodejnosti. 

Zdravotní varování pro H4CBD
V současnou chvíli nejsou k dispozici žádné relevantní podklady, které by dokazovali jakoukoliv zdravotní závadnost H4CBD. Zároveň nelze říct, že by bylo H4CBD zcela bezpečné - pro takové tvrzení je zapotřebí dlouhodobějšíhho výzkumu. Tato látka nevykazuje známky psychoaktivních účinků.